Daily Schedule

Mrs. Hopkins Daily Schedule

 • Daily Schedule

  7:30-8:00 Turorials

  8:00-8:48   1st Period 8th Grade U. S. History

  8:52-9:40  2nd Period Advanced 8th Grade U. S. History

  9:44-10:32  3rd Period 8th Grade U. S. History

  10:36-11:24  4th Period 8th Grade U. S. History

  11:28-12:29  5th Period 8th Grade U. S. History

  12:29-12:59  LUNCH

  1:03-1:51  6th Period Conference

  1:55-2:43  7th Period Advanced 8th Grade U. S. History

  2:47-3:35  8th Period 8th Grade U. S. History